شب نویس

دست نوشته های سامان تقوی سوق

شب نویس

دست نوشته های سامان تقوی سوق

شب نویس در ادامه نوشته های قبلی ام در (a2sts.blogfa.com) تمرین فکر کردن و نوشتن هست.امید هست که بتوانم در این زمینه به کمک مخاطبان عزیز موفق باشم.
با تشکر
سامان تقوی سوق

۴ مطلب در دی ۱۲۷۸ ثبت شده است

درس های زندگی

سامان تقوی سوق | يكشنبه, ۱۰ دی ۱۲۷۸، ۱۱:۵۶ ب.ظ

 قدرت در عشق است، زیرا عاشق قوی می باشد و می تواند برخودخواهی غلبه کند. قدرت در شادی و لذت است. زیرا فرد شاد قوی می باشد و می تواند مشکلات و سختی ها را از پا درآورد.   

چه کسی قوی است؟

قدرت در عشق است، ...

  • سامان تقوی سوق

چرا فیلم های برانگیزانه (s.e.x)، نه؟

سامان تقوی سوق | يكشنبه, ۱۰ دی ۱۲۷۸، ۱۱:۵۶ ب.ظ

به قلم سامان تقوی سوق

در این مطلب به دور از اندیشه ای مذهبی میخواهیم یکی از دلایل مضر بودن فیلم های برانگیزانه (s.e.x) را عنوان کنیم و بسط دهیم . چناچه تا به حال چنین فیلم هایی را دیده اید و کمی در آن دقیق شده و به موضوعات و مشابهات اغلب این فیلم ها دقت کرده باشید، متوجه میشوید در تمام این فیلم ها یا اگر بخواهیم ظریف تر بگویم در اغلب آنها، که معمولا ساخت غرب و آمریکا میباشند که از سیاست اقتصادی سرمایه داری پیروی میکنند، افرادی برای این فیلم ها برگزیده میشوند که از نظر زیبایی سیما و اندام برتر میباشند، شاید بتوان گفت که تلاش کارگردانان این فیلمها به دنبال بهترین ها هستند. در ظاهر این امری طبیعی بنظر می آید، چرا که مخاطب میگوید ...

  • سامان تقوی سوق

درس های زندگی

سامان تقوی سوق | يكشنبه, ۱۰ دی ۱۲۷۸، ۱۱:۵۶ ب.ظ

 قدرت در عشق است، زیرا عاشق قوی می باشد و می تواند برخودخواهی غلبه کند. قدرت در شادی و لذت است. زیرا فرد شاد قوی می باشد و می تواند مشکلات و سختی ها را از پا درآورد.   

چه کسی قوی است؟

قدرت در عشق است، ...

  • سامان تقوی سوق

چرا فیلم های برانگیزانه (s.e.x)، نه؟

سامان تقوی سوق | يكشنبه, ۱۰ دی ۱۲۷۸، ۱۱:۵۶ ب.ظ

به قلم سامان تقوی سوق

در این مطلب به دور از اندیشه ای مذهبی میخواهیم یکی از دلایل مضر بودن فیلم های برانگیزانه (s.e.x) را عنوان کنیم و بسط دهیم . چناچه تا به حال چنین فیلم هایی را دیده اید و کمی در آن دقیق شده و به موضوعات و مشابهات اغلب این فیلم ها دقت کرده باشید، متوجه میشوید در تمام این فیلم ها یا اگر بخواهیم ظریف تر بگویم در اغلب آنها، که معمولا ساخت غرب و آمریکا میباشند که از سیاست اقتصادی سرمایه داری پیروی میکنند، افرادی برای این فیلم ها برگزیده میشوند که از نظر زیبایی سیما و اندام برتر میباشند، شاید بتوان گفت که تلاش کارگردانان این فیلمها به دنبال بهترین ها هستند. در ظاهر این امری طبیعی بنظر می آید، چرا که مخاطب میگوید ...

  • سامان تقوی سوق